Οκτωβρίου 13, 2008

Καμία δέσμευση για την λειτουργία του σιδηρόδρομου στην Πελοπόννησο

από την "Άλλη Πρόταση" Ναυπλίου

Απάντηση του υπουργού σε ερώτηση του Βουλ Π.Κοροβέση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 1950/21-7-2008, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Περικλή Κοροβέση, και αφορά τα έργα ανακαίνισης και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου Κεντρικής και Ανατολικής Πελοποννήσου, θέτουμε υπόψη σας ότι:

1. Μετά από μελέτη όλων των παραμέτρων και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε στις 12/8/2008 από το Υπ.Μ.Ε. και τον ΟΣΕ το Σχέδιο Ανασυγκρότησης του Ελληνικού Σιδηροδρόμου , το οποίο επικεντρώνεται στους άξονες ασφάλεια - διαφάνεια - εξυγίανση - ανάπτυξη και μπορεί να αναζητηθεί στον ιστοτόπο του Υπ.Μ.Ε., www.yme.gr.

2. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού και ειδικότερα του τμήματος που αφορά την εξυγίανση, εξετάζεται η στρατηγική αναθεώρηση του συνόλου των δρομολογίων με πελατοκεντρική λογική και στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλικών και άυλων πόρων του Ομίλου. Με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και εξειδικευμένων συμβούλων, αλλά κυρίως σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, θα επιχειρηθεί ο επανασχεδιασμός των δρομολογίων από Δεκέμβριο του 2008, με στόχο αφενός να μη θιγεί η υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας και αφετέρου να μη διαιωνίζονται δρομολόγια με πολύ μικρές πληρότητες.

3. Οι επενδύσεις και τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο Κεντρικής και Ανατολικής Πελοποννήσου θα εξεταστούν υπό το πρίσμα των παραπάνω δεδομένων.

4. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των τροχών, επισυνάπτουμε το υπ’αριθμ 5354856/501/18-7-08 έγγραφο της ΕΔΙΣΥ ΑΕ, με το οποίο παρέχεταιπληροφόρηση για το θέμα με αφορμή ερώτηση συναδέλφων Βουλευτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: